Marihøna Barnehage - Meland kommune
 
 
   
Tel: 56171380 -   Havnevegen 47, 5918  Frekhaug 
 
Forsiden
GUL
RAUD
Språkstandarder
Om Marihøna
Nytt fra Marihøna
Visjon og verdier
Vedtekter
Årsplan
Opptak/priser
ICDP
Månadsplan
Månadsbrev
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
   
 
 
VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2017/2018
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Som et ledd i at Meland kommune er en av landets Realfagskommuner har vi valgt "Natur, miljø og teknikk" som et av årets hovedsatsningsområder. Med utgangspunkt i tema om «De fire elementer; vann, luft, jord og ild» vil vi gi barna et mangfold av opplevelser og aktiviteter, både inne og ute. Gjennom ulike prosjektarbeid, vil vi undre oss- og forske på naturens finurligheter, sammen med barna. Gjennom kjennskap til naturen- og samspillet mellom mennesket og naturen, vil vi gi barna grunnleggende forståelse for en bærekraftig utvikling.

 


( 17/08/2017 )
Presentasjon av barnehagen
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Marihøna barnehage er ein to-avdelings barnehage eigd av Meland kommune. Vi har opningstid måndag til fredag frå kl. 07.00-17.00 og er å finna sentralt på Frekhaug, rett nedanfor rådhuset.

Vi tek imot barn frå 0-6 år, der dei yngste (0-3 år) går på gul avdeling og dei eldste (3-6 år) går på raud avdeling. Gruppesamansetninga kan variere noke frå år til år.

Vi som jobbar i Marihøna barnehage ynskjer å gje barna ein trygg oppvekst med fokus på omsorg, danning, leik og læring. Vi jobbar bevisst med barns rettar, sett ut frå FN sin Barnekonvensjon. Marihøna barnehage har eit inkluderande miljø, der vennskap, likeverd og respekt vektas høgt. Vi kan tilby ein barnehagekvardag rik på gode opplevingar, turar og samspel.

Personalet i Marihøna barnehage består av engasjerte og omsorgsfulle vaksne, som gjer seg god tid i samspel med barna. Vi lyttar og justerer oss, slik at alle barn blir møtt med omsorg og varme. Samspelsmetoden ICDP er vår grunnleggande plattform og utgangspunkt for vårt pedagogiske arbeid.

I barnehageåret 2017/2018 har vi valt å arbeide spesielt med fagområda; Kommunikasjon, språk og tekst og Natur, miljø og teknikk. Som et ledd i Meland kommunes realfagssatsning jobber vi også aktivt med utviklingsarbeid innafor «Realfag i barnehagen». Målet er å auke personalets kompetanse innafor arbeid med matematikk og naturfag.

I Marihøna barnehage gjer vi barna eit mangfaldig barnehagetilbod av høg kvalitet. Vi skal sjå det enkelte barn sin verdi og skape gode fellesskap der barna blir sett og bekrefta.

 

Vi jobber etter visjonen MARIHØNA BARNEHAGE – MED DITT BARN I FOKUS, med utgangspunkt i kjerneverdiane;

 

 

 

 


( 17/08/2017 )
EN LITEN SOMMERHILSEN FRA ALLE OSS I MARIHØNA BARN
edf40wrjww2utHPContent:FullText


Nok en gang går et barnehageår mot slutten og det nærmer seg ferietid! Førskolebarna takker for seg og er klar for en ny epoke, som elever i 1. klasse! Nye barn står på trappene, for å starte sitt barnehageliv i Marihøna. Det er alltid vemodig å ta farvel med skolestarterne, men som vanlig er gleden stor, når vi får hilse nye barn velkommen til barnehagen vår!

Denne våren har det skjedd mye spennende i Marihøna barnehage. Vi har bl.a. fått nytt lekeskur, vognskur, nye garderober og sandkasser. I tillegg er det gjort praktiske oppdateringer ved begge avdelinger. Vi er strålende fornøyde og gleder oss til å ønske alle velkommen til et nytt barnehageår, med endra bedre og oppdaterte fasiliteter.

Våre hovedsatsningsområder i det nye barnehageåret vil være;

- kommunikasjon, språk og tekst

- Natur, miljø og teknikk 

Meland kommune er nå en av landets Realfagskommuner. Dette innebærer økt fokus på realfag, også i kommunens barnehager. Som et ledd i denne satsningen har vi valgt nettopp Natur, miljø og teknikk som satsningsområde. Gjennom forsking og undring, rundt naturens mange "finurligheter" ønsker vi bl.a. å gi barna grunnleggende kunnskaper, innenfor naturfag, matematikk og språk.


Til slutt gjenstår det bare å ønske alle en riktig god sommer og velkommen til barnehageåret 2016/2017. Vi gleder oss!


Hilsen alle oss i Marihøna barnehage! 

 

 


( 21/06/2016 )
VERDIDEBATT I MARIHØNA BARNEHAGE
edf40wrjww2utHPContent:FullText

I Marihøna barnehage er vi nå midt i en viktig prosess, der vi har fokus på verdiene som ligger til grunn for arbeidet vi gjør i barnehagen! Rammeplanen gir sterke føringer i forhold til barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver; den sier bl.a. at Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet , tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Med dette som "bakteppe" ønsket vi å definere Marihønas kjerneverdier,  for å tydeliggjøre hva som ligger til grunn for ALT pedagogisk arbeid i VÅR barnehage. Gjennom systematisk arbeid og refleksjon har vi nå landet på tre kjerneområder, som skal beskrive vårt barnesyn og vår tilnærming til barns danning, gjennom omsorg, lek og læring:

Det er viktig å understreke at hver av "boblene" illustrerer en kjerneverdi. Hver verdi består av to begreper som definerer, utfyller og komplimenterer hverandre. Det er altså ikke snakk om seks ord som skal defineres hver for seg, men to og to ord, som skal forstås som en sammenheng!

Veien videre er at hele personalet, sammen skal klargjøre hva de ulike begrepene, konkret betyr for arbeidet vårt. Vi skal altså lage tydelige og målbare standarder for hvordan vi legger disse flotte verdiene til grunn, for alt samspill- og alle relasjoner i Marihøna barnehage! 

Vi har et stykke igjen å i denne viktige prosessen, men vi er godt i gang med å sikre høy kvalitet i Marihøna barnehage, gjennom;

<3  Nærhet og varme

<3 Glede og humor

<3 Gjensidighet og respekt 

 


( 15/02/2016 )
ÅRSPLAN 2015/2016
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Da er Marihøna barnehages nye årsplan godkjent av samarbeidsutvalget og klar for bruk!

Årsplanens funksjon:

 Være en plan for den pedagogiske virksomheten.

 Være et arbeidsredskap for de ansatte

 Være et informasjonsdokument for foreldre, barnehagens eier og  samarbeidsutvalget. 

Gå inn på Årsplan i menyen til venstre og ta inn titt på Marihøna barnehages innhold og planer, for barnehageåret 2015/2016.

 

 

  


( 09/10/2015 )
Klær i barnehagen  ( 29/06/2015 )
edf40wrjww2utHPContent:ShortText
Dette trenger barnet ditt av klær i barnehagen Les mer
BARNEHAGEÅRET 2015/2016
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Vi har nå kommet godt i gang med planleggingen av barnehageåret 2015/2016. I år gleder vi oss spesielt til å ta i mot to nye voksne i Marihøna barnehage; Heidi er vår nye førskolelærer. Hun begynner på GUL avdeling, men etter hvert vil dere bli godt kjent med henne på begge avdelinger. Thale er ny lærling på RØD avdeling. Både Heidi og Thale begynner hos oss 1. august. Vi gleder oss!

SATSINGSOMRÅDER:  

Neste barnehageår har vi bestemt oss for å jobbe spesielt med fagområdet Kropp, bevegelse og helse. Hovedtema for høsten er Kroppen og vi vil her legge til rette for mange spennende aktiviteter, tilpasset avdeling og alder. Dette blir kjempe spennende! Gjennom temaarbeidet vil vi komme innom alle rammeplanens fagområder. Personalgruppen vil jobbe med utviklingsområdet Ut på tur, der hovedfokus vil være innholdet og kvaliteten på turene våre. Som et ledd i dette ønsker vi å fortsette dagens praksis, med å gå turer i mindre gruppe.

Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår! Vi vil spesielt ønske alle nye barn og foreldre hjertelig velkommen til Marihøna! Vi gleder oss til å bli kjent med dere.

GOD SOMMER ALLE SAMMEN, FRA ALLE OSS I MARIHØNA BARNEHAGE!


( 24/06/2015 )

edf40wrjww2utHPContent:FullText

 SMÅ RUMPETROLL, SMÅ RUMPETROLL ER MORSOMME Å SE...

Som en del av vannprosjektet vårt, har vi denne våren valgt å studere rumpetroll litt nærmere! Hver avdeling har fått rumpetrollakvarier, med massevis av aktive småtroll! For ca. 3 uker siden var vi på tur ved et vann og fant levende rumpetroll og klaser med rumpetrollegg! Vi tok med oss begge deler tilbake til barnehagen og laget flotte, nye hjem til de små krabatene. Gullfiskboller med pinner og småstein, gjorde virkelig susen!! Vi hadde ikke så mange levende rumpetroll, så vi var litt spente på hva det skulle bli ut av prosjektet, men etter kun få dager ble eggene klekket og vi hadde rikelig med levende froskebabyer!

Rumpetrollene vokser fra dag til dag og vi synes det er kjempespennende å følge med dem! Rumpetrollene må fòres med fiskemat hver dag, slik at de vokser og blir til store, fine frosker. Etter hvert som de blir store og får ben og mister halen, så skal de få komme tilbake til vannet sitt og alle de andre froskene som bor der.

Her er rumpetrollsangen vår;

 

Små rumpetroll - tekst

Små rumpetroll, små rumpetroll er morsomme å se
små rumpetroll, små rumpetroll er morsomme å se

Små froskene, små froskene de hopper fort av sted
små froskene små froskene de hopper fort av sted

Men øre, men øre får ingen frosker ha
men øre, men øre får ingen frosker ha

Å rompene, å rompene, dem vokser de i fra.
Å rompene, å rompene, dem vokser de i fra

Ko-ak-ak-ak,ko-ak-ak-ak
ko-ak-ak-ak-ak-ak
ko-ak-ak-ak-ko-ak-ak-ak
ko-ak-ak-ak-ak-ak

 ( 11/05/2015 )
Vannrenne!
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Vi har vært så heldig at vi har fått noen kjempeflotte takrenner. Vi festet noen med tau til veggen og plutselig var en kjedelig vegg gjort om til en spennende vannrenne J

Vann, båter, baller og sand ble lagt oppi rennen og sendt avgårde nedover. Det er VANNvittig gøy med vann syns barna i Marihøna barnehage!! J

 


( 24/02/2015 )
Vann er gøy!
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Vann er gøy!

I Marihøna utforsker vi vannet. Hva flyter og hva synker? I går fikk de minste leke seg i vasken. Alle fikk putte oppi en rein og tørr bleie i vannet og det var kjempespennende å se at den fylte seg med vann J Dyrene fikk bade og dukke under vann. Noen fløt og noen sank :)


( 10/02/2015 )
VANNvittig gøy!
edf40wrjww2utHPContent:FullText

 

I dag tok vi fatt på vårt nye tema VANNvittig gøy! Rød avdeling har laget skumvann med vann, maling og zalo. Gjett om det ble mye skum! De har også vært på tur og leitet etter vann.

Gul avdeling ble overrasket med vann på avdelingen i dag. Boller med vann og maling, samt flasker fulle av vann, perler og glitter. Det var spennende å dyppe både fingre og tær i vannet.

Gul avdeling har blitt inspirert av denne reglen…

Plipp sier regnet på taket på hytta

Plopp sier regnet på min paraply

Heldig er den som i tønna kom

For der sier regnet TROM – TROMMELOM

…og har i dag laget skyer og fantasiregndråper! Regndråpene er pyntet med glitter, paljetter og perler, mens skyene er dekorert med hvit vatt og svart ull fra sauene til Nora. Det ble flott på avdelingen J


 

Det er kjekt å endelig være i gang med et nytt år og nytt tema. Vi gleder oss til fortsettelsen!


( 13/01/2015 )
VANNvittig GØY!
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Vi i Marihøna barnehage vil ønske alle et riktig godt nyttår 2015

Vi starter det nye året med nytt tema! Temaet vårt denne våren har fått tittelen;

 VANNvittig GØY! 

Temaet vil være felles for både RØD og GUL avd. I tiden fremover skal vi virkelig bli kjent med det våte element! Vann er gøy! Et spennende og morsomt tema, med uendelige muligheter! Vi gleder oss!

Følg med så kommer det mer informasjon om planene våre fremover!

 NYTTÅSHILSEN FRA MARIHØNENE:)

 

 


( 09/01/2015 )
Julebord
edf40wrjww2utHPContent:FullText

I Marihøna barnehage har vi mange fine tradisjoner og julebord for barna er noe vi har hvert år. Jenny vet hva som må til for å få et fantastisk koldtbord med mat som alle barna liker!
Kjøttboller, pasta med karri, laks, eggerøre, kokt egg, kjøttpålegg og litt grønnsaker er litt av det som ble servert i dag :)
Vi samlet oss på Rød avdeling og hadde en koselig felles lunsj sammen hele barnehagen. Veldig stas for store og små å kunne forsyne seg selv av den gode maten. En kjempefin dag!

 


( 17/12/2014 )
Jul i Marihøna barnehage
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Jul i marihøna barnehage!

I Marihøna barnehage har vi begynt å få den fine julestemningen på plass J I år har vi valgt å ha en omvendt julekalender der alle barna har hatt med seg klær de ønsker å gi bort til noen som trenger det. I tillegg ønsket vi å ha fokus på hvert enkelt barn denne måneden. Foreldrene fikk i oppgave å skrive et lite brev til sitt barn der de kunne fortelle om en kjekk episode, noe de pleier å gjøre sammen eller bare skrive hvor glad de er i barnet sitt J Responsen har vært overveldende og alle barna har fått utrolig flotte brev! Vi ansatte har felt noen tårer når vi har lest brevene til barna og det er så fint å se hvor glad og stolt barna blir.

Ellers har vi kost oss med pepperkakebaking, blitt kjent med juleevangeliet, julesanger, nissen og laget masse fine julegaver. Fredag 12.12 var vi på sjukeheimen og sang, som er vår årlige tradisjon på Luciadagen!

Vi ønsker alle som titter innom en flott jul og et godt nytt år! J

 

 


( 16/12/2014 )
Antall,rom og form
edf40wrjww2utHPContent:FullText


I Marihøna barnehage holder vi på å bli kjent med vår nye Mattekasse og gjett om
det er spennende!

Vi sorterer, blir kjent med farger og figurer, teller, triller terning og øver på å vente på tur. Barn
fra både Gul og Rød avdeling får være med flere ganger i uken og det er veldig
populært.

Vi gleder oss til å utforske matematikken enda mer! J 


( 17/11/2014 )
Vennskap
edf40wrjww2utHPContent:FullText

I Marihøna barnehage jobber vi for tiden med vennskap. På Gul avdeling er vi
opptatt av å gi gode klemmer, dele og være snille mot hverandre. På tur denne
uken leitet vi etter gjenstander med hjerteform og barna fant masse fint!
Blader, steiner og trær som lignet på hjerter.

Vilde 2,5 år: «Det er et stort hjerte oppi treet der».

I dag har vi malt et vennskapsbilde. Alle barna har malt sammen i fellesskap og
det var en veldig fin aktivitet å gjøre sammen
J Vi gleder oss til å fortsette med
temaet «vennskap».


( 06/11/2014 )
FORUTCAFÈ I MARIHØNA
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Torsdag 23. oktober arrangerte vi FORUTCAFÈ for foreldre og barn i Marihøna barnehage! Vi solgte middag, kaker, lodd og Foruteffekter til inntekt for barn i Nepal.En flott og sosial stund, der barna underholdt bl.a. med sanger fra Nepal. 

Gjennom deltagelse i Foruts barneaksjon gir vi barna kunnskap om at verden er ganske annerledes for mennesker i mange andre land. I tillegg til å bidra økonomisk til aksjonen er målet å utvikle barnas solidaritet, respekt og toleranse for andre mennesker og kulturer.

Barn og voksne i Marihøna kan med stolthet meddele at vi har samlet inn kr. 4525 til årets Forutaksjon!


( 24/10/2014 )
Tur i skogen
edf40wrjww2utHPContent:FullText

I går var
hele Marihøna barnehage på en kjekk tur i skogen! Vi hadde med oss
engangsgrill, pølser, bøtte og spade, fotballer og glade barn ned til
sandvolleyball banen. Det første som møtte oss var en liten katt som kom
løpende mot oss. Hun var veldig kosete og barna fikk klappe og stryke så mye de
ville. Marte og Alexandra syns det var veldig morsomt at katten la seg oppi
vognen vi hadde med oss.

Vi bygde store borger i sanden, sparket baller over nettet og klatret i
trær og opp små knauser.

En koselig pause rundt grillene og det smakte ekstra godt med grillpølser ute.

En kjempefin høstdag!

  


( 17/10/2014 )
Høstferieaktivitet
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Det er høstferie og en fin liten gruppe på Rød avdeling i dag. Alle barna har vært med å lage Play Dough og med rød konditorfarge ble den rosa til alles begeistring! Det ble laget hjerter, pinnsvin, planeter og forskjellige dyr. En kjempefin dag :)

Oppskrift på Play Dough:

5 dl hvetemel
1 dl salt
1 ss sitronsyre
5dl kokende vann
1,5 ss matolje
0,5 flaske konditorfarge

Bland alt det tørre. Tilsett farge, vann og olje. Rør godt sammen.
Oppbevares lufttett. Gjerne i en tett plastpose.Vi ønsker alle som titter innom en flott helg!

 


( 10/10/2014 )
FØLG OSS PÅ FACEBOOK!
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Marihøna barnehage har nå fått facebookside:) Ta gjerne en tur innom og LIK og/eller skriv en kommentar/hilsen på veggen vår!

Gå inn på facebook og søk på Marihøna barnehage, så finner du oss!

 

 


( 09/10/2014 )
KRÅKA I STØVELEN!
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Avd. Gul har virkelig tatt barnas initiativ på alvor denne høsten! De minste barna viste
tidlig interesse for sko og støvler. Garderobelek med sko i fokus var kjempepopulært! Det ble mange leteaksjoner etter sko, som ble borte og dukket opp igjen på de merkeligste steder.

Samtidig vokste et gryende, felles fokus i utetiden; Kråkene på lekeplassen! De store
fuglene flakset og bakset rundt de små barna, som frydet seg med latter og
glede. Kråkene trivdes godt med sine nye venner! Brødsmuler og andre godbiter førte til at voksne og barn fikk komme ganske så nær de ivrige fuglene!

Det hele endte ut i temaet; KRÅKA I STØVELEN!

Kråka Lille Kra, som bor i en gammel støvel, ble et viktig og populært innslag i
avdelingens samlingsstunder. I tillegg ble temaet implementert i både på turer
og formingsaktiviteter. Barna har tovet kråker, malt flotte bilder og laget kråkeegg.

Gjennom arbeidet med dette temaet har Gul avdeling vært innom alle rammeplanens
fagområder. De teller, sammenligner, samtaler og går turer i nærmiljøet. I tillegg har barna fått utfolde seg kreativt, gjennom ulike teknikker og med variert materiale.

Avdeling Gul tar med seg Lille Kra videre, når de nå vender fokus mot årets Forutaksjon og
temaet «vennskap». 


( 09/10/2014 )
Referat fra foreldremøte 18.09.14
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Du kan nå laste ned referat fra høstens foreldremøte. Referatet er passordbeskyttet. Du må altså logge på med passord, for at referatet skal bli tilgjengelig. Etter pålogging vil referatetet bli synlig i rullegardinen til høyre. Ta kontakt med styrer, dersom du er foresatt i barnehagen og fortsatt mangler passord.


( 22/09/2014 )
Foreldremøte 18.09.14
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Takk for bra fremmøte på foreldremøte i går, 18.09.14. Vi i personalet opplevde at det var en flott stemning og god dialog mellom foreldre og ansatte. Her har vi et godt utgangspunkt for positivt samarbeid i barnehageåret 2014/2015!

I forbindelse med barnehagens satsningsområde "antall, rom og form"  legger vi ut artikkelen; "Hvordan introdusere matematikk i små barns verden i barnehagen". Artikkelen beskrive hvordan vi møter matematikken- og ikke minst hva som er matematikk i barnehagen. Vi i Marihøna synes det er viktig at dere foreldre får en grunnleggende forståelse for barnehagens arbeid, innefor dette fagområdet. Vi ønsker å synliggjøre at matematikk i barnehagen er mer enn å telle!

Referat fra foreldremøte, med bl.a oversikt over nye foreldrekontakter vil bli lagt ut på passordbelagt område.


( 19/09/2014 )
Hvordan introdusere matematikk i små barns verden  ( 19/09/2014 )
edf40wrjww2utHPContent:ShortText
Lek og lær matematiske begreper på en naturlig måte i barnehagen Les mer
Velkommen til Marihøna barnehages hjemmeside
edf40wrjww2utHPContent:FullText 

Marihøna barnehage er ein to-avdelings barnehage, eigd av Meland kommune.

Vi tek imot barn frå 0-6 år, der dei yngste (0-3 år) går på gul avdeling og
dei eldste (3-6 år) går på raud avdeling.

Barnehagebygget er å finna sentralt på Frekhaug, rett nedanfor rådhuset.

Vi som jobbar i Marihøna barnehage ønskjer å gje barna ein trygg oppvekst,
med fokus på omsorg, danning, leik og læring. Vi jobbar bevisst med barns rettar, sett ut frå FN sin Barnekonvensjon.

Marihøna barnehage har eit inkluderande miljø, der vennskap, likeverd og
respekt vektas høgt. Vi kan tilby ein barnehagekvardag rik på gode opplevingar,
turar og samspel.

Personalet i Marihøna barnehage består av engasjerte og sensitive vaksne,
som gjer seg god tid i samspel med barna. Vi lyttar og justerer oss, slik at
alle barn blir møtt med omsorg og varme. Samspelsmetoden ICDP er vår grunnleggande plattform og utgangspunkt for vårt pedagogiske arbeid.

I barnehageåret 2014/2015 har vi valt å arbeide spesielt med fagområda; Kommunikasjon, språk og tekst og Tal, rom og form. I tillegg ønskjer
vi å leggje stor vekt på leikens plass i barnehagekvardagen, da også med fokus
på dei voksnes rolle i leiken. Vi er oppteke av å vera aktive, engasjerte vaksne, i tett samspel og leik med barna.

I Marihøna barnehage gir vi barna eit mangfaldig barnehagetilbod av høy kvalitet!

Barnehagen sin visjon er:

MARIHØNA BARNEHAGE – MED DITT BARN I FOKUS!

Vi skal sjå det enkelte barns verdi og skape gode felleskap der barna blir sett og bekrefta.

 


( 02/09/2014 )
 
 

Logg inn for å se alt innhold:
Skriv passord:Send e-post hvis problemer

 
 
 Barnehagenyheter
Kjære Torbjørn: Er ikke det vi gjør godt nok? 08/07
Vi har gjort leksa vår! 08/07
Unni Bleken: – Vi trenger ikke bedre barn 08/07
«Et godt lekemiljø er usynlig i den nye stortingsmeldingen om barnehager» 08/07
Gi barnehageungane leik og varme! 08/07
Se flere nyheter
 
 
Camilla Smith-Strøm - Styrer
(se info) (send epost)
Lene Wiik Nilsen - Barne- og ungdomsarbeidar
(se info)
Nancy Undheim - Pedagogisk leiar
(se info) (send epost)
Liv Marit Fløysand - Pedagogisk leiar
(se info)
Kristin Manger Fiksdal - Pedagogisk leiar
(se info) (send epost)
Janne Reikerås - Støtteassistent
(se info)
Christine Aalhus - Assistent
(se info)
Nina Bjørkheim Solberg - Assistent
(se info)
Nora Sæle - Assistent
(se info)
Jenny Westrheim - Barne og ungdomsarbeider
(se info)
Wenche Augustson - Assistent
(se info)
Cathrine Augustson - Assistent
(se info)
Lisbeth Bratshaug - Ekstra assistent
(se info)